[1]
M. Mars and R. Scott, “Consent: A Luta Continua”, JISfTeH, vol. 6, no. 1, pp. e1 (1-2), Apr. 2018.