(1)
Mars, M. Med-E-Tel 2013. JISfTeH 2013, 1, S1-S107.